Phá thô HPC 205486

Liên hệ
Solid carbide roughing end mill HPC

Version:

Dimensions similar to DIN 6527. 
Stub end mill for high feed rates.
With 20° helix.

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây