Dao phay ngón phá thô Thép - Solid carbide roughing end mill HPC 203037, 203044

Liên hệ
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Good selling end mill for steel

Low price lewel

2 other length available

Broad range of application

Very good in tought steels like tool steel 1.2379 or1.2312

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây