Dao phay ngón High Performance chuyên Thép ProSteel - Solid carbide roughing end mill HPC 203052, 203054

Liên hệ
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây