Dao phay ngón chuyên cho VL > 45HRC - 60HRC

Liên hệ
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

D4 x 10 x 50 x S4 x 4F

D6 x 15 x 50 x S6 x 4F

D8 x 20 x 60 x S8 x 4F

D10 x 25 x 75 x S10 x 4F

D12 x 30 x 75 x S12 x 4F

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây