Dao Phay Gắn Mảnh Garant POWER Q MINI

Liên hệ
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

- Insert có 2 mặt 4 lưỡi cắt. 
- Insert ANGX10T308 
- Gia công được 6 loại vật liệu (ST900, ST1400, HART, INOX, Ti, UNI) 
- Cán có đường kính từ 16-66mm 
- Khoảng trống thoát phôi lớn. 
- Khả năng thoát phôi ở điều kiện tốt nhất. 
- Có thể ứng dụng được nhiều kiểu gia công, linh hoạt, an toàn,... 
➢ Ramping 
➢ Shoulder milling 
➢ Pocket milling 
➢ Helical milling 
➢ Face milling

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây