Dao phay 90 độ MEWH nhiều tầng - Mảnh 2 mặt 4 cạnh cắt LOMU

Liên hệ
MEWH050-S42-15-4-2T MEWH050-W40-15-4-3T MEWH040-S32-15-4-2T
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây