D8.0 6HFSS080-180-08/SOLID ENDMILL

1.969.050₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...
TEA05019
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây