D6.0 2ZDK060/SOLID ENDMILL

1.824.000₫
Khoan đáy bằng KYOCERA
TEA05560
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây