D6.0 2ZDK060

Liên hệ
Maker: KYOCERA - Flat Drill (khoan đầu bằng) D6.0mm. Hợp kim phủ Meganano Coating gia công cho Thép đến 40HRC, Gang (cho cả Nhôm và Đồng). Edge ends have 180° flat and are applicable to various applications.

Maker: KYOCERA - Flat Drill (khoan đầu bằng) D6.0mm.

Hợp kim phủ Meganano Coating gia công cho Thép đến 40HRC, Gang (cho cả Nhôm và Đồng)

Edge ends have 180° flat and are applicable to various applications.

Available for high-precision counterboring.

Optimum tool for improvement and cost

reduction of difficult machining processes.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây