D16.0R2 4MFR160-350-R20/SOLID ENDMILL

Liên hệ
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...
TEA05485
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây