D16.0 4MFK160-480/SOLID ENDMILL

8.227.050₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...
TEA05385
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây