Cử ren hệ Inch NPT "Go/No Go" 486400

Liên hệ
“Go” / “No Go” gauge NPT

Version:

NPT = American Standard taper pipe thread. Taper 1: 16. For threads with sealants.

Standard:

ANSI / ASME B 1.20.1

 

 

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây