Countersink 150180

Liên hệ
All countersinks have 3 cutting edges, radially relieved. 

Phiên bản:
Tất cả countersinks có 3 cạnh cắt, giảm nhẹ lực cắt.
Lưỡi dao được mài bén.
Phiên bản kinh tế, hiệu suất được cải thiện do lớp phủ.


Ứng dụng:
Độ chính xác cao, giảm lực rung khi gia công

Version:

All countersinks have 3 cutting edges, radially relieved. 
Flutes are ground from solid.
Economy version, improved performance due to coating.

Application:

High precision countersinks for chatter-free countersinking.

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây