LOMU1004

185.000₫
Mảnh phay KYOCERA - LOMU 2 mặt - 90 độ - 4 góc cắt.

Mảnh phay KYOCERA LOMU 2 mặt - 90 độ - 4 góc cắt:

Item Code Description Grade
TLB04340 LOMU100404ER-GM PR1525
TLB04350 LOMU100408ER-GM PR1525
TLB04351 LOMU100408ER-SM PR1525
TLB04352 LOMU100408ER-GH PR1525
TLB04360 LOMU100412ER-GM PR1525
TLB04370 LOMU100416ER-GM PR1525
TLB04380 LOMU100420ER-GM PR1525
TLC04340 LOMU100404ER-GM PR1535
TLC04350 LOMU100408ER-GM PR1535
TLC04351 LOMU100408ER-SM PR1535
TLC04352 LOMU100408ER-GH PR1535
TLC04360 LOMU100412ER-GM PR1535
TLC04370 LOMU100416ER-GM PR1535
TLC04380 LOMU100420ER-GM PR1535

Download Catalogue click here

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây