COMBO 2_Phay highfeed Micro MFH (KYOCERA)

6.800.000₫
Combo: 1 cán dao bất kỳ từ D8-D16 và 60 mảnh chip LPGT (PR1535-PR1525).

Download Catalogue click here

Dao phay cao tốc Micro đường kính từ 8mm đến 16mm, sự thay thế tuyệt vời và hiệu quả cho dao phay ngón solid truyền thống.

 

 

Dao phay cao tốc Micro đường kính từ 8mm đến 16mm, sự thay thế tuyệt vời và hiệu quả cho dao phay ngón solid truyền thống.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây