Collect ER có nước trong và seal chặn

Liên hệ
ER collet with seal and spray nozzles: ER16 - ER25 - ER32

Version:

Through hardened and ground. Polished.
Sealed versions with spray nozzles only for nominal ⌀.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây