CNMM120408M-NE/KPD001 (KYOCERA)

Liên hệ
CNMM120408M-NE/KPD001 - mảnh tiện KIM CƯƠNG PCD chuyên gia công NHÔM, ĐỒNG cho độ bóng cao và tốc độ cao, R0.8 Quy cách 1 mảnh/ 1 hộp.
  • CNMM120408M-NE/KPD001 - mảnh tiện KIM CƯƠNG PCD chuyên gia công NHÔM, ĐỒNG cho độ bóng cao và tốc độ cao, R0.8
  • Quy cách 1 mảnh/ 1 hộp.
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây