CNMG Medium machining Inconel HB7415

Liên hệ
Indexable inserts CNMG Medium machining for Inconel

Indexable inserts CNMG Medium machining for Inconel

 • CN.G 09T304
 • CNMG 09T308

 • CN.G 120404

 • CNMG 120404 wiper

 • CNMG 120408

 • CNMG 120408 wiper

 • CNMG 120412

 • CNMG 120416

 • CNMG 160608

 • CNMG 160612

 • CNMG 160616

 • CNMG 190616

 • CNMG 190624

 

 

 

 

 

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây