CNMG Finishing HB7415 cho VL sinh nhiệt

Liên hệ
Indexable inserts CNMG Finishing for heat steel

Indexable inserts CNMG Finishing for heat steel

  • CNMG 09T304

  • CNMG 09T308

  • CNMG 120404

  • CNMG 120404 wiper

  • CNMG 120408

  • CNMG 120408 wiper

  • CNMG 120412 wiper

 

 

 

 

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây