CNMG Finishing for steel HB7010-1, HB7020, HB7035-1

Liên hệ
Indexable inserts CNMG Finishing for Steel

Indexable inserts CNMG Finishing for Steel

  • CNMG 09T304

  • CNMG 09T308

  • CNMG 120404

  • CNMG 120404 wiper

  • CNMG 120408

  • CNMG 120408 wiper

  • CNMG 120412 wiper

 

 

 

 

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây