Chương trình giảm giá 50% KYOCERA

10:50 29/04/2020
Chương trình giảm giá 50% KYOCERA

Giảm giá 50% cán khoan gắn mảnh DRZ (cho đến khi hết hàng)

S40-DRZ3468-12/HOLDER 6
S25-DRZ1734-06/HOLDER 5
S25-DRZ2392-08/HOLDER 3
S25-DRZ215860-08/HOLDER 2
S32-DRZ295590-10/HOLDER 2
S40-DRZ3774-12/HOLDER 2
S25-DRZ205820-06/HOLDER 2
S32-DRZ27135-10/HOLDER 2
S40-DRZ3978-12/HOLDER 1
S25-DRZ175700-06/HOLDER 1
S25-DRZ165660-06/HOLDER 1
S40-DRZ3978-12/HOLDER 1
S32-DRZ3162-10/HOLDER 1
S32-DRZ275550-10/HOLDER 1
S25-DRZ2652-08/HOLDER 1
S25-DRZ245490-08/HOLDER 1
S25-DRZ25100-08/HOLDER 1
S32-DRZ275825-10/HOLDER 1
S25-DRZ205615-06/HOLDER 1
S32-DRZ315630-10/HOLDER 1
S25-DRZ2651060-08/HOLDER 1
S40-DRZ4284-15/HOLDER 1
S40-DRZ39156-12/HOLDER 1
S40-DRZ35140-12/HOLDER 1
S32-DRZ29116-10/HOLDER 1
S25-DRZ26104-08/HOLDER 1
S20-DRZ135540-05/HOLDER 1
S25-DRZ205410-06/HOLDER 1
S32-DRZ32128-10/HOLDER 1
S32-DRZ285855-10/HOLDER 1
S40-DRZ43215-15/HOLDER 1
S40-DRZ4692-15/HOLDER 1
S25-DRZ235470-08/HOLDER 1
S40-DRZ43172-15/HOLDER 1
S20-DRZ145580-05/HOLDER 1
S40-DRZ47141-15/HOLDER 1
S40-DRZ42126-15/HOLDER 1
S32-DRZ30120-10/HOLDER 1
S25-DRZ1957-06/HOLDER 1
S40-DRZ3876-12/HOLDER 1
S40-DRZ36108-12/HOLDER 1
S40-DRZ50200-15/HOLDER 1
S40-DRZ34102-12/HOLDER 1
S32-DRZ2958-10/HOLDER 1
S32-DRZ285570-10/HOLDER 1
S32-DRZ4080-12/HOLDER 1
S40-DRZ37148-12/HOLDER 1
S40-DRZ41123-15/HOLDER 1
S32-DRZ3151260-10/HOLDER 1
S40-DRZ52156-15/HOLDER 1
S32-DRZ27135-10/HOLDER 1
S40-DRZ45180-15/HOLDER 1
S32-DRZ3151260-10/HOLDER 1

 

Giảm giá 50% cán khoan gắn mảnh DRX (cho đến khi hết hàng)

S20-DRX145M-4-04/HOLDER 5
S20-DRX125M-2-03/HOLDER 2
S25-DRX235M-4-07/HOLDER 2
S50-DRX600M-4-17/HOLDER 1
S40-DRX470M-4-14/HOLDER 1
S40-DRX390M-3-14/HOLDER 1
S40-DRX360M-5-11/HOLDER 1
S40-DRX340M-2-11/HOLDER 1
S32-DRX300M-5-09/HOLDER 1
S32-DRX290M-4-09/HOLDER 1
S25-DRX240M-4-07/HOLDER 1
S25-DRX215M-4-06/HOLDER 1
S40-DRX590M-2-17/HOLDER 1
S25-DRX225M-4-07/HOLDER 1
S25-DRX220M-4-07/HOLDER 1
S25-DRX210M-5-06/HOLDER 1
S25-DRX210M-4-06/HOLDER 1
S25-DRX185M-4-06/HOLDER 1
S25-DRX220M-2-07/HOLDER 1
S32-DRX315M-3-09/HOLDER 1
S32-DRX285M-3-09/HOLDER 1
S40-DRX480M-3-17/HOLDER 1
S40-DRX550M-2-17/HOLDER 1
S40-DRX510M-3-17/HOLDER 1
S40-DRX470M-2-14/HOLDER 1
S40-DRX430M-2-14/HOLDER 1
S40-DRX410M-5-14/HOLDER 1
S40-DRX370M-2-11/HOLDER 1
S40-DRX440M-4-14/HOLDER 1
S25-DRX245M-4-07/HOLDER 1
S25-DRX235M-2-07/HOLDER 1
S25-DRX160M-2-05/HOLDER 1
S32-DRX270M-4-09/HOLDER 1
S25-DRX235M-2-07/HOLDER 1
S40-DRX370M-5-11/HOLDER 1
S40-DRX470M-5-14/HOLDER 1
S40-DRX440M-5-14/HOLDER 1
S25-DRX190M-2-06/HOLDER 1
S50-DRX510M-5-17/HOLDER 1
S50-DRX490M-5-17/HOLDER 1
S50-DRX480M-5-17/HOLDER 1
S50-DRX560M-4-17/HOLDER 1
S40-DRX420M-5-14/HOLDER 1

 

Giảm giá 50% đài phay MFWN (cho đến khi hết hàng)

MFWN90080R-4T-M/HOLDER 2
MFWN90100R-7T-M/HOLDER 2
MFWN90063R-4T-M/HOLDER 1
MFWN90125R-8T-M/HOLDER 1
MFWN90250R-14T-M/HOLDER 1
MFWN90200R-12T-M/HOLDER 1
MFWN90125R-6T-M/HOLDER 1
MFWN90100R-9T-M/HOLDER 1
MFWN90160R-8T/HOLDER 1
MFWN90125R-8T/HOLDER 1
MFWN90125R-12T/HOLDER 1
MFWN90080R-5T-M/HOLDER 1
MFWN90080R-5T/HOLDER 1
MFWN90250R-12T/HOLDER 1
MFWN90160R-8T/HOLDER 1

 

Giảm giá 50% đài phay MFPN (cho đến khi hết hàng)

MFPN45100R-8T/HOLDER 2
MFPN45250R-12T/HOLDER 2
MFPN45160R-12T/HOLDER 2
MFPN45125R-7T/HOLDER 1
MFPN45100R-8T/HOLDER 1
MFPN45125R-10T-M/HOLDER 1
MFPN45160R-12T-M/HOLDER 1
MFPN45080R-5T/HOLDER 1
MFPN45125L-7T/HOLDER 1
MFPN45250R-20T-M/HOLDER 1
MFPN45050R-S32-3T/HOLDER 1

 

Giảm giá 50% đài phay MSE (cho đến khi hết hàng)

MSE45063R-4T-M-SF/HOLDER 2
MSE45125R-7T-SF 2
MSE45160R-8T/HOLDER 1
MSE45080R-5T-M-SF/HOLDER 1
MSE45080R-6T-M/HOLDER 1
MSE45100R-6T-M-SF/HOLDER 1
MSE45100R-6T-M/HOLDER 1
MSE45050R-5T-M/HOLDER 1
MSE45080R-6T/HOLDER 1
MSE45080R-7T-M/HOLDER 1

 

Giảm giá 50% đài phay/ cán phay MEC (cho đến khi hết hàng)

KI-MEC20-S16-11T/HOLDER 12
KI-MEC32-S32-11T/HOLDER 10
MECH040-S42-11-6-4T/HOLDER 6
KI-MEC25-S20-11T/HOLDER 2
MEC20-W20-11T3-H/HOLDER 2
MEC25-S25-11T-NH/HOLDER 2
MEC063R-11-8T/HOLDER 2
MEC25-S25-210-11T/HOLDER 2
MEC22-S20-170-11T/HOLDER 2
MEC18-S16-11T/HOLDER 2
MEC25-S25-160-11T/HOLDER 1
MEC12-S12-11 1
MEC063R-11-6T/HOLDER 1
MEC25-W25-11T3-H/HOLDER 1
MEC32-S32-200-11T-4/HOLDER 1
KI-MEC16-S16-11T/HOLDER 1
MEC32-S32-200-11T-3/HOLDER 1
MEC32-W32-11T3-H/HOLDER 1
MECH050R-11-5-6T-M/HOLDER 1
MEC32-S32-250-17/HOLDER 1
MECH050R11-8-4T-BT50/HOLDER 1
MEC080R-11-10T/HOLDER 1
MEC21-S20-11T/HOLDER 1
MEC125R-11-11T-M/HOLDER 1
MEC063R-17-5T/HOLDER 1
MECX25-S20-07-7T/HOLDER 1
MECX18-S16-07-3T/HOLDER 1
MECH080R17-7-4T-BT50/HOLDER 1
MEC32-S32-200-17/HOLDER 1
MEC32-S32-200-11T/HOLDER 1
MEC32-S30-250-11T/HOLDER 1
MEC28-S25-210-11T/HOLDER 1
MEC25-S25-160-11T/HOLDER 1
MEC20-S20-170-11T/HOLDER 1
MEC25-S25-11T/HOLDER 1
MEC16-S16-11T/HOLDER 1
MEC16-S12-11T/HOLDER 1
MECX17-S16-130-07-3T/HOLDER 1
MECH063R-17-3-4T/HOLDER 1

 

Giảm giá 50% đài phay/ cán phay MFH (cho đến khi hết hàng)

MFH16-S16-01-4T/HOLDER 15
MFH10-S10-01-2T/HOLDER 10
MFH12-S12-01-3T/HOLDER 7
MFH16-S16-03-2T-150/HOLDER 9
MFH25-S25-03-5T/HOLDER 7
MFH20-S20-03-3T-160/HOLDER 5
MFH20-S20-03-4T/HOLDER 5
MFH32-S32-03-6T/HOLDER 5
MFH32-S32-03-5T/HOLDER 5
MFH25-S25-03-4T-180/HOLDER 5
MFH32-S32-10-3T/HOLDER 5
MFH08-S10-01-1T/HOLDER 5
MFH18-S16-03-2T/HOLDER 5
MFH32-S32-03-5T-200/HOLDER 4
MFH40-S32-10-4T-250/HOLDER 4
MFH25-S25-10-2T/HOLDER 4
MFH40-S32-10-4T/HOLDER 4
MFH16-M08-01-4T/HOLDER 4
MFH10-M06-01-2T/HOLDER 4
MFH16-M08-03-2T 4
MFH050R-10-5T-M/HOLDER 2
MFH22-S20-03-4T/HOLDER 2
MFH32-S32-10-2T-300/HOLDER 2
MFH28-S25-03-5T/HOLDER 2
MFH20-S20-03-3T/HOLDER 2
MFH160R-14-8T-M/HOLDER 2
MFH063R-10-6T-22M/HOLDER 2
MFH32-M16-03-6T/HOLDER 2
MFH17-S16-03-2T/HOLDER 2
MFH40-S32-10-4T-300/HOLDER 2
MFH25-S25-10-2T-300/HOLDER 2
MFH080R-14-6T-M/HOLDER 2
MFH32-S32-10-2T-200/HOLDER 2
MFH125R-14-7T-M/HOLDER 1
MFH25-M12-10-2T/HOLDER 1
MFH28-S25-03-4T/HOLDER 1
MFH14-S12-01-3T/HOLDER 1
MFH25-S25-10-2T-200/HOLDER 1
MFH125R-14-7T-M/HOLDER 1
MFH100R-14-7T-M/HOLDER 1
Chương trình giảm giá 50% KYOCERA Giảm giá 50% cán khoan gắn mảnh DRX Giảm giá 50% cán khoan gắn mảnh DRZ Giảm giá 50% đài phay/ cán phay MEC Giảm giá 50% đài phay/ cán phay MFH Giảm giá 50% đài phay MFPN Giảm giá 50% đài phay MFWN Giảm giá 50% đài phay MSE
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: