CHI PHÍ GIA CÔNG CNC KIM LOẠI

01:29 09/04/2020
CHI PHÍ GIA CÔNG CNC KIM LOẠI

Yêu cầu thị trường & Sự mong đợi:

 • Sản xuất được nhiều sản phẩm hơn trong cùng 1 thời gian:

 • Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí:

 1. Nhân công

 2. Nguyên vật liệu

 3. Thiết bị máy móc

 4. Thời gian gia công

 • Các loại chi phí cố định & chi phí có thể thay đổi:

 • Có 3 thông số ảnh hưởng đến năng suất gia công:

 1. Tốc độ cắt

 2. Bước tiến dao

 3. Chiều sâu cắt

 • Công thức tính Tốc độ cắt khi TIỆN:

 • Công thức tính Tốc độ cắt khi PHAY:

 • Công thức tính tốc độ cắt khi KHOAN:

 

công thức tính tốc độ cắt công thức tính tốc độ khi tiện gia công CNC hoffmann vietnam phuthaitech tính toán các thông số khi khoan
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: