Chamfer Mill - phay vát mép 216100

Liên hệ
Chamfer mill 45°

Note:

Use GARANT torque screwdriver TQ No. 211750 size 3.8 with bit No. 674252 size 15IP.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây