Chamfer Mill 45 Deg- Phay vát mép 45 độ 216550

Liên hệ
45° chamfer mill

Note:

Use GARANT torque screwdriver TQ No. 211750 size 3.0 with bit No. 674252 size 15IP.

 

 

 

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây