Chamfer Mill 30 Deg- Phay vát mép 30 độ 216548 6

Liên hệ
Chamfer mill 30° 6

Note:

Use GARANT torque screwdriver TQ No. 211750 size 3.0 with bit No. 674252 size 15IP.

 

 

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây