Carmex Multi Task Tools

Liên hệ
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Carmex Multi Task Tools, 1 dao có thể gia công tất cả các nguyên công:
- Tiện ngoài
- Khoan lỗ
- Móc lỗ
- Vát mép

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây