Cán dao tiện PCSN 45° lever lock toolholder for indexable inserts CN

1.656.000₫
PCSN 45° lever lock toolholder for indexable inserts CN

PCSN 45° lever lock toolholder for indexable inserts CN

 

 

 

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây