Cán dao tiện PCLN 95°- lever lock toolholder for indexable inserts CN

1.610.000₫
PCLN 95° lever lock toolholder for indexable inserts CN 250018

PCLN 95°- lever lock toolholder for indexable inserts CN

 

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây