Cán dao tiện PCBN 75° lever lock toolholder for indexable inserts CN

Liên hệ
PCBN 75° lever lock toolholder for indexable inserts CN 250020

Cán dao tiện PCBN 75° lever lock toolholder for indexable inserts CN

 

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây