Cán dao tiện MCLN 95°- clamp toolholder for indexable inserts CN

1.760.000₫
MCLN 95°- clamp toolholder for indexable inserts CN 250006

Cán dao tiện MCLN 95°- clamp toolholder for indexable inserts CN

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây