Cán dao phay MFH Mini (Kyocera)

1.767.000₫ 3.535.200₫
Cán dao phay cao tốc MFH Mini từ Kyocera lắp mảnh LOGU03.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây