Các loại mảnh CBN chuyên gia công trên 60HRC

Liên hệ
Mảnh tiện gắn CBN chuyên gia công thép sau nhiệt luyện độ cứng cao từ 55 đến 65HRC
Nội dung sản phẩm đang được cập nhật ...
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây