CÁC LOẠI CÁN NỐI DÀI

Cán nối dài M10X97

3.768.000₫

Cán nối dài M6X25

3.504.000₫

Collets ER16 M12X45

2.268.000₫

Collets ER16 M16X50

2.244.000₫

Micro 0,2-6,4 mm M12

16.260.000₫

Cán nối dài M8X40

2.990.000₫