Các hệ ren chuẩn trên Thế giới hiện nay - International Thread Standards

03:40 02/11/2023
Các hệ ren chuẩn trên Thế giới hiện nay - International Thread Standards

Có khoảng 18 chuẩn ren hiện đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lãnh vực từ cơ khí chính xác đến điện tử...đó là ren theo hệ ISO, UN, WHIT, NPT, NPTF, BSPT, DIN 477, ACME, ST.ACME, TRAPEZ, ROUND, UNJ, MJ, PG, AM.BUTT, SAGE, API, VAM. 

 

1. Ren chuẩn ISO - hệ Mét 60 độ

Theo chuẩn ISO toàn thế giới, ren hệ mét có bước ren từ 0.25mm đến 12mm.

 

 

2. Ren chuẩn UN - hệ Inch 60 độ

Theo chuẩn UN sẽ có các chuẩn UNC, UNF, UNEF, UNS

Bước ren được tính bằng số ren/ 1 inch, từ 2 ren/ inch đến 80 ren/ inch (2 TPI ~ 80 TPI)

 

 

3. Ren chuẩn WHIT (W) - hệ Inch 55 độ 

Ren Whitworth 55 độ bao gồm chuẩn ren BSW, BSF, BSP, BSB

Bước ren được tính bằng số ren/1 inch, từ 2.5 ren/ inch đến 72 ren/ inch (2.5 TPI ~ 72 TPI)

 

 

4. Ren côn NPT, NPTF - hệ Inch 60 độ 

Ren côn NPT, NPTF 60 độ và côn taper 1:16 bao gồm chuẩn ren NPT, NPTF

Bước ren được tính bằng số ren/1 inch, từ 8 ren/ inch đến 27 ren/ inch (8 TPI ~ 27 TPI)

 

 

5. Ren côn BSPT - hệ Inch 55 độ 

Ren côn BSPT 55 độ và côn taper 1:16

Bước ren được tính bằng số ren/1 inch, từ 11 ren/ inch đến 28 ren/ inch (11TPI, 14TPI, 19TPI, 28TPI)

 

 

6. Ren DIN 477 - hệ Inch: 55 độ, côn 3 độ 26 và có 14TPI

 

 

7. Ren ACME - hệ Inch: ren thang 29 độ, từ 2TPI đến 16TPI 

 

 

 

8. Ren Stub.ACME (STACME), hệ Inch: ren thang 29 độ, từ 2TPI đến 16TPI 

 

 

9. Ren thang 30 độ (phổ biến) Trapez, hệ Mét, có bước ren 1.5mm đến 12mm:

 

 

 

10. Ren PG 80 độ - hệ Inch:

 

 

11. Ren SAGE 30+3 độ, hệ Mét:

 

 

12. Ren tròn ROUND - hệ Inch: có 2 chuẩn RD và RD 20400, khác nhau biên dạng ren

 

 

12. Ren UNJ - hệ Inch: có 4 chuẩn UNJC, UNJF, UNJEF, UNJS, khác nhau bước ren

Ren 60 độ chuyên cho ngành hàng không vũ trụ, có bước ren từ 8-48TPI (số ren/1inch)

 

13. Ren MJ - hệ Mét: bước ren 0.5mm-3.0mm

Cũng giống như ren UNJ ren MJ cũng chuyên để dùng trong ngành hàng không nhưng ren MJ bước ren được tính bằng mm, phổ biến từ 0,5-3mm

 

 

14. Ren American Buttress (Ren ABUT) 7 + 45 độ - hệ Inch

 

 

15. Ren API Round (Ren API RD) - chuyên dùng trong ngành dầu khí, gas:

 

 

16. Ren OIL bao gồm: ren API 403 (V-0.040), ren API 382, ren API 383 (V-0.038R), ren API 502, ren API 503 (V-0.050), ren API 551.5 (V-0.055)

 

17. Các hệ REN chuyên dụng khác như: Ren EL (OIL Threads, Extreme - Line Casing), ren BUT (Buttress Casing), ren VAM, ren HUGHES H-902, H-903, SLH-90, ren PAC

 

 

18. Ren NPS, NPSM

 

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: