Bộ lục giác 9 cây có vòng PB Swiss Tools (Thuỵ Sĩ)

Liên hệ
PB 212 LR H, Ball point hex key L-wrench sets and holder for hexagon socket screws. Sizes 1.5 and 2 without holder, Maker: PB SWISS TOOLS - THUỴ SĨ. Size: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây