APMT1604PDER/PC3600

Liên hệ
Maker: KORLOY Korea - Mảnh phay APMT1604PDER/PC3600 chuyên cho phay Thép - R0.8.

Maker: KORLOY Korea

Grade PC3600 chuyên cho phay Thép 

R0.8.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây