Air Turbine High-speed spindle

Liên hệ
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Air-powered high-speed spindle, constant speed under load 25,000 − 65,000 rpm. depending on the version. Power up to 1kW.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây