203044 6 (HOFFMANN)

Liên hệ
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Solid carbide roughing end mill HPC 6 mm
Maker: HOLEX

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây