203044 6 (HOFFMANN)

450.000₫ 600.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Solid carbide roughing end mill HPC 6 mm
Maker: HOLEX

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây