203044 4 (HOFFMANN)

370.000₫ 500.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Solid carbide roughing end mill HPC 4 mm
Maker: HOLEX

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây