203044 10 (HOFFMANN)

700.000₫ 1.000.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Solid carbide roughing end mill HPC 10 mm
Maker: HOLEX

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây