202760 4 (HOFFMANN)

Liên hệ
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Solid carbide end mill 4 mm
Maker: HOLEX

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây