16IR200TR/PR930

Liên hệ
KYOCERA
TKT05600
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây