16IR18NPT/PR1115

Liên hệ
KYOCERA
TJY18601
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây