16IR18NPT/PR1115

2.715.700₫
KYOCERA
TJY18601
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây