16IR14UN/PR1115

4.077.300₫
KYOCERA
TJY18846
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây