16IR125ISO-TQ/PR1515 (KYOCERA)

Liên hệ
16IR125ISO-TQ/PR1515 - mảnh tiện ren TRONG, bước ren 1.25 ISO, chuyên gia công INOX. Quy cách 5 mảnh/ 1 hộp.
  • 16IR125ISO-TQ/PR1515 - mảnh tiện ren TRONG, bước ren 1.25 ISO, chuyên gia công INOX.
  • Quy cách 5 mảnh/ 1 hộp.
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây