16ER14NPT/PR930

3.301.800₫
KYOCERA
TKT04855
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây