11IR125ISO/TC60

2.616.400₫
KYOCERA
TSB01205
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây